Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Galerie umění Karlovy Vary

Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
  tel: 353 224 387, fax: 353 224 387
e-mail: gukv@volny.cz
 

Letohrádek Ostrov – pobočka galerie

zámecký park, 363 01 Ostrov nad Ohří
 tel. 353 842 883,
 e-mail: pobockagukvu@volny.cz

Tisková zpráva k výstavě        Lenka Březinová
 

1992 - 2002

Pořadatel                                Galerie umění Karlovy Vary

Místo konání                           pobočka galerie Letohrádek Ostrov
Autorky výstavy                      Mgr. Zdeňka Čepeláková, Mgr. Božena Vachudová         
Vernisáž                                  26. září 2002 v 17 hodin
Letohrádek v zámeckém parku v Ostrově
Otevřeno středa - neděle 13 – 17 hodin
Ukončení výstavy                    27. 10. 2002

            Autorka narozená 3. 2. 1956 v Českých Budějovicích, vystudovala v letech 1971 – 1975 Střední průmyslovou školu keramickou v Karlových Varech. Od té doby se věnovala propagačnímu a grafickému designu zejména v oboru uhelného průmyslu, kdy od roku 1984 až do současnosti pracuje v propagačním oddělení nynější Sokolovské uhelně a. s. Žije a tvoří v Sokolově. Uspořádala dvě samostatné výstavy, v roce 1998 ve Žluticích a o rok později v karlovarském hotelu Kolonáda. Je členkou Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců. V roce 2002 získala na 6. Intersalonu AJV v Českých Budějovicích Cenu statutárního města České Budějovice.
                Vlastní volné výtvarné činnosti se Lenka Březinová věnuje deset let. Vytváří specifické kompozice na rozhraní obrazu a kresby. To, co je zařazuje do oblasti kresby, je použitý materiál – papír; ve formálním výrazu pak důraz zprvu na jemnou a velmi tenkou linii kresby, která později ustoupila své místo chvějivým, světelně prosyceným plochám. Charakter obrazu její díla nabývají jednak díky adjustaci, a to nalepením papírového díla na dřevěnou desku, ale především na základě použité techniky - dosucha vytírané tempery kombinované navíc ještě zdrsňováním povrchu některých míst. Takto technicky a materiálově vytváří Lenka Březinová své abstrahované kompozice, které nikterak nenazývá, ale označuje pouze číselnými kódy. Definuje v nich vlastní svět představ a nejrůznějších prožitků, které se na ploše papíru prostřednictvím linií nebo jemných barevných mlhovin shlukují ve snových skladbách. Působí svojí jemností, tichou a klidnou harmonií; tedy takovými ději a stavy, které odpovídají spíše požadavkům soustředěného zahledění do sebe nebo očisťující meditace. Přes tyto osobité a charakteristické rysy, současné výtvarné směřování Lenky Březinové dosud nemá podobu vyhraněné jednoznačné cesty. Nachází se ve stádiu intuitivního a citlivého hledání co nejhodnověrnějších výtvarných odpovědí a je otevřené přirozenému vývoji; nese v sobě však neklamné stopy okouzlení z objevu jiného – výtvarného – vidění světa kolem nás.
            Galerie umění v Karlových Varech sleduje nejrozmanitější dění v regionálním výtvarném dění. Vždy se zajímala o osobité projevy, které zařazením do výstavního programu, pomáhala odborně zhodnocovat; nejinak je tomu i v případě sokolovské autorky Lenky Březinové. Do výstavy je zařazeno 24 děl. Díky sponzorskému příspěvku je výstava doplněna malým katalogem.
Lenka Březinová 1992 – 2002 / Letohrádek Ostrov, pobočka Galerie umění Karlovy Vary/
26. 9. – 31. 10. 2002
Obrazové kompozice Lenky Březinové svým výrazem a obsahem jakoby nepatřily do vezdejšího dění; přicházejí z jiného světa, a ten je křehký, tichý a především harmonický, a zcela odlišný od toho našeho pozemsky každodenního, přeplněného stresy, vzruchem, zvuky, splašeným rytmem a halasností reklam, které, ať chceme či nikoliv, se na nás valí odevšad. Jaký je ten jiný svět Lenky Březinové? Proč autorka zvolila právě takový způsob výtvarného vyjadřování? První, nejsnáze dostupnou odpověď bychom nalezli v životopisných údajích. Druhé vysvětlení se dotýká samotné podstaty jejího výtvarného konání, která je však hluboce niterná a osobní, že ji lze interpretovat slovy jen nepřesně. Za připomenutí stojí samozřejmě i výtvarná technika, kreslířské a malířské postupy, které autorka používá.
Lenka Březinová se narodila 3. 2. 1956 v Českých Budějovicích a v letech 1971 - 1975 vystudovala Střední průmyslovou školu keramickou v Karlových Varech. Od té doby se věnovala propagačnímu a grafickému designu zejména v oboru uhelného průmyslu. Od roku 1984 až do současnosti pracuje v propagačním oddělení nynější Sokolovské uhelné a. s. Samotné zaměření její práce a pak také každodenní starost o rodinu nadlouho odsunuly jakékoliv výtvarné ambice do ústraní a dlužno podotknout, že ani o vlastní výtvarné dráze L. Březinová neuvažovala. Až teprve pracovní a kolegiální setkání s Jiřím Junem, vynikajícím kreslířem a autorem duchovně zaměřených děl, bylo pravým impulsem, který jí na počátku 90. let otevřel nekonečně poutavý, zajímavý, ale přetěžký výtvarný svět. Začala cesta vlastního výtvarného sebeuvědomování a seberealizace. Několik předurčujících okolností jí v tomto životním rozhodnutí pomohlo; předně osobnostní zralost, pak opravdová citlivost pro výtvarné tvary a barvy, vrozená skromnost, ale i houževnatost a zapálení pro tak zásadní životní krok, i neustálý kontakt s Jiřím Junem, který uměl v pravý čas poradit a všechny tyto předpoklady citlivě nasměrovat. Začaly vznikat první studie a zakrátko i obrazové kompozice. Byly složeny ze zvláštních, poměrně jednoduchých oblých útvarů, které na sebe různě navazovaly a propojovaly se a jejichž hmotnost byla světelně dematerializována. Od počátků byla barevnost obrazů Lenky Březinové – modrá či zelená nebo světle hnědá – jemná, přejemná, ale postupně se ještě více tonálně proměňovala až k současné podobě zvláštních světelných nebo mlhovinových polí. Obrazy jsou protkány jemnou kresbou, liniemi, které se srocují v geometrické obrazce a uzlové body. Také tvarově se kompozice obrazů poznenáhlu zjednodušovala až k jakési podstatě jednotlivých buď oblých nebo geometrických motivů. Vynořují se z barevných světlených polí, nyní převážně šedavých. Obraz od obrazu se postupně utváří „jiný svět“ Lenky Březinové. Je intuitivně metaforický, veskrze osobní. Neiluzivním způsobem vyjadřuje autorka vlastní zážitky a představy i nejniternější rozpoložení. Proto snad svá díla nijak nenazývá, ale pouze označuje datem vzniku. Technicky a materiálově se pohybují na rozhraní obrazu a kresby, To, co je zařazuje do oblasti kresby, je použitý materiál – papír, ve formálním výrazu pak důraz na jemnou a velmi tenkou linii kresby. Charakter obrazu díla L. Březinové nabývají především na základě použité dosucha vytírané tempery kombinované navíc ještě zdrsňováním povrchu některých míst. Je předností současného výtvarného projevu Lenky Březinové, že vyúsťuje ve velmi neokázalou, zato však harmonickou a klidnou duchovnost. Přes tyto osobité a charakteristické rysy, současné výtvarné směřování Lenky Březinové dosud nemá podobu jednoznačně vyhraněné cesty. Nachází se ve stádiu citlivého hledání co nejhodnověrnějších výtvarných odpovědí, nezastírá tápání i marné omyly, ale ani stopy okouzlení z jiné – výtvarné – interpretace vlastního myšlení. To byly také důvody, proč se Galerie umění v Karlových Varech, dlouhodobě sledující mimo jiné i nejrozmanitější regionální dění, rozhodla zařadit výstavu vybraných děl Lenky Březinové do svého letošního výstavního programu.                                                           Božena Vachudová

 

zpět